Over ons

Het Bestuur

Het bestuur van de ASFA bestaat uit maximaal 9 leden. In het bestuur hebben leden uit de diverse sectoren zitting, waardoor de expertise en het kennisniveau wordt verhoogd. Het bestuur vertegenwoordigt haar leden bij besprekingen in het belang van de gehele productiesector. Zij heeft in haar beleidsplan belangrijke doelstellingen voor de productiesector opgenomen. Binnen dit kader wordt de organisatie bestuurd.

Enkele voordelen die de leden genieten, zijn: ondersteuning bij de verhoging van de productiviteit en exportmogelijkheden van hun bedrijf, intensieve begeleiding bij de voorbereiding op nieuwe handelsbetrekkingen, extensieve informatieverschaffing over de trends en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving die relevant zijn voor de productiesector en het onder de aandacht brengen van specifieke issues bij relevante instanties.

De productiesector in Suriname die veelal ontstaan is door onze geschiedenis, traditie, lokaal ondernemerschap en hard werken is jong en nog steeds in volle groei. De kansen om nieuwe markten, ontwikkelingen op het gebied van productontwikkeling, productieorganisatie, technologie en industriële dienstverlening te benutten zijn er genoeg. De afgelopen twee decennia hebben zich veel nieuwe uitdagingen voort gedaan. Globalisering, veranderde markten, toenemende concurrentie en de toetreding tot de CARICOM.

Het doel van de ASFA is om Suriname tot het meest toonaangevende productie land van de CARICOM te maken. Door constante betrokkenheid zowel regionaal, lokaal als globaal zorgt de ASFA ervoor dat zij wereldwijd erkend worden als vertegenwoordigers van de Surinaamse productie sector.

De wereld wordt steeds kleiner en wij zullen de productie en de verbetering daarvan een belangrijke plaats moeten geven op de agenda als wij een prominente rol in de regio willen gaan spelen. Hoge investeringskosten en de moeilijke toegang tot kapitaal remmen de vernieuwing van de productiesector af.

Om nieuwe ondernemingen aan te trekken en bestaande bedrijven de kans te geven uit te breiden, dient het bedrijfsleven makkelijker toegang te krijgen tot kapitaal en de globale markt.
Armoede is het probleem maar het is er wel. De ASFA zal zich door inspanningen om welzijn en welvaart voor iedereen in Suriname te brengen.

Het Huidige Bestuur van de ASFA

  • De heer Wilgo Bilkerdijk – Voorzitter
  • De heer Rudy Soekhlal- Ondervoorzitter
  • De heer René M. Gosen- Secretaris 1
  • De heer Dean Linger – Penningmeester
  • Mevrouw Marjorie Renardus-Tajib- Secretaris 2
  • De heer Maurino Pansa- Commissaris