Over ons

Suriname zal het meest toonaangevend productie- en exportland in de Caribische regio worden.

ASFA (Associatie van Surinaamse Fabrikanten) vertegenwoordigt de meest toonaangevende fabrikanten in Suriname en heeft als doel het scheppen van een productievriendelijke omgeving.

De productiesector in Suriname is relatief jong en nog in volle groei. ASFA met haar meer dan 100 actieve leden, is de meest representatieve vereniging van fabrikanten in Suriname en wordt ook als zodanig erkend. De Associatie bestaat sinds 1980.

De ASFA heeft zich als doel gesteld om Suriname tot het meest toonaangevend productieland van de Caricom te maken. Dit doet zij door constant betrokken te zijn bij wereld-, regionale- en lokale ontwikkelingen.

Wat is ASFA?

ASFA is een belangenorganisatie en vertegenwoordigt de Surinaamse productiesector. Samen met de overheid tracht zij gunstige randvoorwaarden te scheppen ter bevordering van deze sector in ons land.

Het Bestuur

Het bestuur van de ASFA bestaat uit maximaal 9 leden. In het bestuur hebben leden uit de diverse sectoren zitting, waardoor de expertise en het kennisniveau wordt verhoogd. Het bestuur vertegenwoordigt haar leden bij besprekingen in het belang van de gehele productiesector. Zij heeft in haar beleidsplan belangrijke doelstellingen voor de productiesector opgenomen. Binnen dit kader wordt de organisatie bestuurd.

Voordelen voor de leden

Enkele voordelen die de leden genieten, zijn: ondersteuning bij de verhoging van de productiviteit en exportmogelijkheden van hun bedrijf, intensieve begeleiding bij de voorbereiding op nieuwe handelsbetrekkingen, extensieve informatieverschaffing over de trends en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving die relevant zijn voor de productiesector en het onder de aandacht brengen van specifieke issues bij relevante instanties.

Vertegenwoordigingen

  • AAC – (Arbeids Advies College)
  • Staatsraad
  • SBF - (Suriname Business Forum)
  • SSB – (Surinaams Standaarden Bureau)
  • Tripartiet Overleg
  • PTC
  • ABS - (Algemeen Bureau voor Statistiek)
  • Platform Houtsector
  • Bemiddelingsraad voor geheel Suriname
  • Meer dan 12 andere ad-hoc werkcommissies