Missie en Visie

De productiesector en de sector industrie hebben een grote capaciteit in het bieden van werkgelegenheid en het genereren van inkomsten uit de export. Deze sectoren hebben ook een positieve spin-off effect op bijvoorbeeld de sector dienstverlening en de financiële sector. Veel producenten vinden echter nog problemen en worden geconfronteerd met beleidsmaatregelen waarmee ze onvoldoende bekend zijn en bureaucratische barrières. Het lidmaatschap van de ASFA zorgt in theorie voor een grotere afzetmarkt.

MADE IN SURINAME is een blijvend proces en zorgt nu en in de toekomst voor een intensivering van de Surinaamse markt.

De missie van de ASFA bestaat uit het faciliteren en stimuleren van de productiesector in Suriname. Leden van de ASFA krijgen de kans de discussie met de overheid en andere instellingen aansturen door middel van communicatie met het ASFA-bestuur. Wij komen op en dragen bij.

De toekomst is onbekend en een uitdaging, daarom spelen wij daarop vooruit.Dit doen wij door onder andere: identificering  van de randvoorwaarden, benodigd voor het bereiken van onze doelen. Proactief zorgdragen voor de vestiging van de aandacht van de wets- en beleidsmakers omtrent de productiesector en de intensivering van de samenwerking van organisaties.

Onze leden helpen wij doormiddel van: ondersteuning van de producent bij de verhoging van de productiviteit en exportmogelijkheden van hun bedrijf door het verstrekken van informatie en trainingen en het geven van workshops. Intensieve begeleiding van leden bij de voorbereiding op nieuwe handelsbetrekkingen. Mogelijkheid tot aansluiting van de ledenbij de “Made in Suriname” website die zal worden opgezet door de ASFA en ook extensieve informatieverschaffing aan de leden over de trends en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, relevant voor de productie sector evenals informatieverschaffing aan de ledenbetreffende de voor- en nadelen van deze ontwikkelingen.