Geschiedenis van de ASFA

Op donderdag 25 september 1980 kwamen de oprichters van de ASFA bijeen in een der zalen van Hotel Torarica. Dit was de officiële plaats van de oprichting van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de ASFA.

Voor de oprichting zijn intensieve werkzaamheden verricht door een groep van enthousiaste en bezielde Surinaamse producenten. Deze fabrikanten voelden dat het tijd was om een eigen organisatie op te richten om daar hun belangen in te behartigen. “De Surinaamse fabrikanten”, zeiden ze, “zijn bij uitstek de groep die gezien de historische verwaarlozingen van hun belangen de groep die sociaal-economisch herstel kunnen brengen. Aldus de initiatiefnemers in 1980.

De Surinaamse industrie zal daadwerkelijk tot ontwikkeling komen nu de kansen glorieus zijn.
Het bestuur van die groep uit 1980 bestond toen uit:

  • Waldo Ramdihal: Voorzitter
  • Ramon Reeder: Eerste Ondervoorzitter
  • Piet Sonneveld: Tweede Ondervoorzitter;
  • Johan Keyzer: Eerste Secretaris;
  • Geurt Peet: Eerste Penningmeester;
  • Arnold Halfhude: Commissaris;
  • Rene Doorson: Commissaris.

De eerste algemene ledenvergadering van de ASFA vondt plaats op 18 december 1980 en werd bijgewoond door 79 leden. Rene Doorson die in 1985 voorzitter was vertelde over deze periode: “De ASFA is een jonge organsatie die veel kinderziektes heeft moeten doorstaan. Wij hopen na vijf Jaren nu de kinderschoenen te zijn ontgroeid en onze ervaring als samenbundeling van nationale producenten met meerdaadkracht en inzicht op economisch, politiek en financieel vlak gaan ons in de toekomst helpen.

De richtlijnen waar de ASFA naar streeft: stimulering van de nationale productie, verhoging werkgelegenheid Suriname, actief lid zijn van de ASFA en het onderhouden en bevorderen van nationaal en international belangen, zijn nog steeds richtlijnen waar de ASFA naar streeft.

38 jaar later is er een hoop ontwikkeling geweest. Er zijn nieuwe bedrijven bijgekomen die net als vroeger nog steeds zich richten op de toekomst. De ASFA is vertegenwoordigd op vrijwel alle vlakken die ons economisch belang behartigen als producent.
Modernisering is een dynamisch proces waar de ASFA haar boot op de juiste golf heeft gezet.